Naša vízia

Poznať cudzí jazyk znamená slobodu. Slobodu hovoriť s ľuďmi kdekoľvek na svete a získavať informácie z rôznych kútov sveta. My učíme cudzie jazyky, lebo chceme pomôcť vystavať Vaše mosty ku krajinám, ľuďom, filmom a knihám.

AUREA - jazyková škola

Na svete neexistuje jedna zaručene fungujúca metóda, ktorá by nás naučila používať cudzí jazyk. Neexistuje jedna metóda, ktorá je vhodná pre všetkých. Každý z nás je iný, prijíma a odovzdáva vedomosti a informácie rôznym spôsobom.
Vaše vzdelávanie v AUREA vychádza preto z tejto skutočnosti. Našou snahou je individuálny prístup ku potrebám každého z Vás. V podstate u nás nenájdete masové kurzy s jednou metodikou, ale na mieru šité individuálne kurzy s výberom osobnostne vhodného lektora.

AUREA - personálna agentúra

Potrebujete obsadiť pracovnú pozíciu správnym a výkonným zamestnancom, alebo si práve hľadáte priestor pre uplatnenie svojich profesijných ambícií? Využite služby našej divízie AUREA – personálna agentúra.
Sme špecialisti na vyhľadávanie a výber vhodných zamestnancov na pracovné pozície stredného a vrcholového manažmentu a vysoko špecializovaných pozícií.
V hustej sieti personálnych agentúr sa odlišujeme vysokou kvalitou individuálneho prístupu k potrebám zákazníka, profesionálnou komunikáciou, dôverou a diskrétnosťou. Prioritou pri poskytovaní služieb sú potreby zákazníka, jeho očakávania, poznanie prostredia s súvislostí. Orientujeme sa na pracovný trh v Slovenskej republike.viac

AUREA – preklady a tlmočenie

Profesionálne, kvalitné a rýchle preklady dokumentov a tlmočenie obchodných rokovaní, konferencií a iných pojednávaní v jazykoch angličtina, nemčina, francúzština, španielčina a ruština.
Preklady všeobecných aj odborných textov, korektúry textov, doručenie vo Vami zvolenom formáte a Vami požadovanom termíne.

Objednávka prekladu

Tlmočenie simultánne, konzekutívne, sprievodné a konferenčné skúsenými odborníkmi podľa Vašich časových požiadaviek.

Objednávka tlmočenia

viac

10
576
25
4799

rokov plníme vaše sny

študentom sa u nás páčilo

firemných zákazníkov

odučených hodín za rok

“Chcela by som vyjadriť jazykovej škole Aurea moju veľkú vďačnosť a obdiv. Mám 51 rokov, veľmi málo voľného času a za sebou nespočetne veľa pokusov naučiť sa angličtinu.Vďaka vášmu individuálnemu a ľudskému prístupu som už dva roky usilovnou študentkou angličtiny a stretnutia s mojou lektorkou Luckou Palušákovou v pondelok ráno o siedmej sú pre mňa super štartom do nového týždňa. Vďaka tomu, že sa na hodiny teším a moja lektorka je mi ľudsky blízka a zároveň profesionálne na vysokej úrovni, sama na sebe pozorujem pokroky v komunikácii v jazyku, ktorý som nedokázala roky “pokoriť”. Ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu.”
Ing. Danica Molitorová, Reality Center
“V jazykovej škole AUREA navštevujem individuálny kurz angličtiny. Oceňujem v prvom rade to, že lektorka na hodinách používa komunikatívnu metódu, teda že kladie dôraz na rozvoj ústnej komunikácie. „Núti“ ma to neustále si zlepšovať svoj ústny prejav v angličtine, čo mi vo veľkej miere pomáha v práci pri komunikácii so zahraničnými klientmi našej firmy. Vysoko hodnotím aj osobu lektorky z ľudskej i odbornej stránky. Rád by som tiež vyzdvihol dobre zorganizované hodiny, ako aj prispôsobenie výučby mojim individuálnym jazykovým potrebám a požiadavkám a môjmu tempu.”
Ing. Marián Ťaptík, GITY

 

Naši klienti